Stiftelsen Kultur i Ski skal bidra til å utvikle lokal kultur i Ski
– samt synliggjøre kulturlivets betydning for oppvekstmiljø og byutvikling!

Takk til våre samarbeidspartnere!
STIFTELSENS FORMÅL

Kultur i Ski skal bidra til å utvikle Skis lokale kulturliv, styrke barn og unges oppvekstforhold, og bidra til et levende, trygt og attraktivt bymiljø

Stiftelsen skal blant annet arbeide med:

•••

  • Utviklings- og samarbeidsprosjekter á la SKIrkus
  • Talentutvikling
  • Styrking av program på scener og kulturhus
  • Utvikling av arenaer for fremvisning og opplevelse av kunst og kultur i Ski
  • Utvikling av hensiktsmessige lokaler for undervisning og øving i kunst-og kulturfag
  • Bidra til samarbeid på tvers av sjanger, sektor, tradisjon og geografi.
  • Bidra til finansiering av lokal kultur

•••
For mer informasjon: kontakt@kulturiski.no

KULTUR I SKI MENER:

Lokalisering av ny videregående skole og kulturelt flerbrukshus i Ski sentrum

Akershus fylke planlegger bygging av ny videregående skole i Ski, og beslutning om lokalisering skal fattes i nær fremtid. To alternative lokaliseringer har vært lansert; i Ski sentrum, på tomten øst Rådhuset og i idrettsparken i tilknytning til Ski Videregående Skole.

En samlokalisering av ny videregående skole med et flerbrukshus for Skis kulturliv i Ski sentrum vil ha avgjørende effekt på Skis videre utvikling.

Stiftelsen Kultur i Ski er en aktiv stemme i denne debatten.

Adobe-PDF-Document-iconLes brev som er sendt lokale og fylkeskommunale politikere her.

STIFTELSEN ARRANGERER

27. MAI TIL 19. JUNI 2016

FIRE UKER MED KULTUR I SKI SENTRUM
– SOMMEREN MEST FANTASTISKE KULTURFESTIVAL!

Les mer om SKIrkus her.